Onze visie


 

 

Plezier in het samen leren centraal!


Op de Bosbouwers staat plezier in het samen leren centraal. In een triade met ouders, leerling en school zoeken we naar een optimale samenwerking. In ons onderwijs streven we altijd naar eigenaarschap, zelfredzaamheid en zichtbaar leerresultaat. Hierbij kijken we naar het hele kind. 

Leerlingen leren bij ons in een open cultuur, met positief ingestelde leerkrachten. De spelregels voor hoe we met elkaar omgaan zijn helder en worden eenduidig gehanteerd. Zo kunnen leerlingen zelfstandig hun eigen weg op school vinden. We geven hen, mede vanuit een katholieke traditie, belangrijke waarden en normen mee in hun vormingsproces. 

Op de Bosbouwers is iedereen welkom. We gaan op zoek naar wat iemand nodig heeft om zelf tot leren te komen en hebben waardering voor ieders eigenheid. Dit geldt niet alleen voor leerlingen, maar ook voor ouders en leerkrachten. Hierbij is het voor ons als vanzelfsprekend belangrijk dat iedereen zich veilig en gehoord voelt. 


 


Voor verder uitwerking van onze missie/visie zie ons Schoolplan 2019-2023.