Bosbouwers


"Plezier in het samen leren centraal!"

Onze visie

Bosbouwers
Bosbouwers

Op de Bosbouwers staat plezier in het samen leren centraal. In een triade met ouders, leerling en school zoeken we naar een optimale samenwerking. In ons onderwijs streven we altijd naar eigenaarschap, zelfredzaamheid en een zichtbaar leerresultaat. Hierbij kijken we naar het hele kind.  

Leerlingen leren bij ons in een open cultuur, met positief en professioneel ingestelde leerkrachten. Hoe we met elkaar omgaan is helder en wordt eenduidig gehanteerd. Op deze manier kunnen leerlingen zelfstandig hun eigen weg op school vinden. We geven hen, mede vanuit een katholieke traditie, belangrijke normen en waarden mee in hun vormingsproces.

Op De Bosbouwers is iedereen welkom. We gaan op zoek naar wat iemand nodig heeft om zelf tot leren te komen en hebben waardering voor ieders eigenheid. Dit geldt niet alleen voor leerlingen, maar ook voor ouders en leerkrachten. Hierbij is het voor ons, als vanzelfsprekend, erg belangrijk dat iedereen zich veilig en gehoord voelt.  
 

Bosbouwers


Onze school vindt het belangrijk dat er een goede samenwerking is tussen leerling, school (lees: leerkrachten) en ouders. Dit wordt een samenwerkingsdriehoek genoemd.   
Samenwerkingsdriehoek; leerling, school, ouders 
 
Wij zijn ervan overtuigd dat deze goede samenwerking een positieve bijdrage levert aan de ontwikkeling van kinderen. Daarom vinden we het belangrijk ouder(s)/verzorger(s) direct, in alle openheid en vertrouwelijkheid, bij de gesprekken over hun kind te betrekken. In sommige situaties speelt er niet alleen wat op school, maar ook thuis. Op deze manier willen we tegemoetkomen aan de gezamenlijke verantwoordelijkheid en het beste uit het kind te halen.