Stichting Meer Primair
Vanaf 1 augustus 2014 vallen de R.K. basisscholen in Hoofddorp en in de Buitenkaag onder één bestuur met de christelijke scholen. Een fusie tussen SKOH en Quercus heeft geleid tot de nieuwe stichting met de naam Meer Primair.
De stichting heeft achttien scholen onder haar beheer, verspreid over Abbenes, Buitenkaag, Badhoevedorp en Hoofddorp.
De dagelijkse leiding van de stichting berust bij het College van Bestuur, mevrouw M. Vendel en de heer C.E. Niezing.
De Raad van Toezicht houdt toezicht op het functioneren van het College van Bestuur.

Het bestuursbureau is gevestigd in het gebouw "de Burgemeester", Burgemeester Pabstlaan 10 D1, 2132 XE Hoofddorp.
Telefoonnummer: 023-5542351
Meer informatie over de organisatie is terug te vinden op de website van de stichting: www.meerprimair.nl