DocumentenSchoolplanposter 2019-2023
Schoolgids 2020-2021
Jaarbijlage schoolgids 2020-2021

Protocol klassenouders

Beslisboom 0-6 jaar
Beslisboom 7 t/m 12 jaar

Thuis inloggen Zuluconnect

Aanmeldformulier nieuwe leerlingen
Entreeformulier nieuwe leerlingen

Hieronder vindt u de informatieboekjes per groep.


Informatieboekje groep 1/2
Informatieboekje groep 3
Informatieboekje groep 4
Informatieboekje groep 5
Informatieboekje groep 6
Informatieboekje groep 7
Informatieboekje groep 8