DocumentenSchoolplanposter 2019-2023
Schoolgids 2021-2022
Jaarbijlage schoolgids 2021-2022

Protocol klassenouders

Beslisboom 0-6 jaar
Beslisboom 7 t/m 12 jaar

Thuis inloggen COOL

Aanmeldformulier nieuwe leerlingen
Entreeformulier nieuwe leerlingen

Voorbeelden gezonde traktaties

Hieronder vindt u de informatieboekjes per groep

informatieboekje groep 1/2
informatieboekje groep 3
informatieboekje groep 4
informatieboekje groep 5
informatieboekje groep 6
informatieboekje groep 7
informatieboekje groep 8