DocumentenSchoolplanposter 2019-2023
Schoolgids 2021-2022
Jaarbijlage schoolgids 2021-2022

Protocol klassenouders

Beslisboom 0-6 jaar
Beslisboom 7 t/m 12 jaar

Thuis inloggen COOL

Aanmeldformulier nieuwe leerlingen
Entreeformulier nieuwe leerlingen

Voorbeelden gezonde traktaties

Hieronder vindt u de informatieboekjes per groep.

Informatieboekje groep 1/2
Informatieboekje groep 3
Informatieboekje groep 4
Informatieboekje groep 5
Informatieboekje groep 6
Informatieboekje groep 7
Informatieboekje groep 8