Ouderraad

 
 

De ouderraad bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter: Mevr. Annemieke den Hoet
Secretaris: Mevr. Lucie van Vuuren
Penningmeester: Mevr. Michelle Verhoeven

Overige leden:

Mevr. Anita Bijl
Mevr. Ruth Calle


In verband met de vele activiteiten die de ouderraad (mede) organiseert, zal er dit schooljaar een uitbreiding van leden plaatsvinden. Tijdens de jaarlijkse openbare OR-vergadering (september) wordt u geïnformeerd.
Daarnaast is uw hulp bij de organisatie van de activiteiten van harte welkom. Een hulpoproep ontvangt u via de mail of staat vermeld op de borden bij de klaslokalen.