Ouderraad

 
 

De ouderraad bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter: Mevr. Annemieke den Hoet
Secretaris: Mevr. Lucie van Vuuren
Penningmeester: Mevr. Michelle Verhoeven

Overige leden:

Mevr. Astrid van Velzen
Mevr. Patricia van Veen
Mevr. Anita Bijl
Mevr. Tjammie van Riemsdijk


In verband met de vele activiteiten die de ouderraad (mede) organiseert, zal er dit schooljaar een uitbreiding van leden plaatsvinden. Tijdens de jaarlijkse openbare OR-vergadering (september) wordt u geïnformeerd.
Daarnaast is uw hulp bij de organisatie van de activiteiten van harte welkom. Een hulpoproep ontvangt u via de mail of staat vermeld op de borden bij de klaslokalen.