MedezeggenschapsraadDe raad is dit schooljaar als volgt samengesteld:

Oudergeleding:

Mevr. Kirsten de Swert
Mevr. Wendy Boekel
Dhr. Arjan Versteeg
Dhr. Ruben van Riemsdijk

Personeelsgeleding:
Juf Gaby van Willigen groep 1/2C
Juf Annicka van Straten groep 3
Juf Jessica Nelissen groep 5B
Juf Monique Sterk groep 8B


Hieronder de notulen van de MR vergaderingen:

november 2018
december 2018
februari 2019
maart 2019