Online informatieavond over M5
slider placeholder

Op de Bosbouwers proberen wij ons in te zetten om het voor onze leerlingen sociaal veilig te maken. Toch blijft het lastig om pestgedrag te stoppen; veel gebeurt uit het zicht van de leerkracht of speelt zich af buiten de schoolomgeving. 

Met behulp van de M5-aanpak willen wij als school hier structureel wat aan gaan doen.  

Vanavond om 19.30 uur is er een online informatieavond over deze M5-aanpak. De link naar deze bijeenkomst heeft u ontvangen via de Parro app en de Bosbode. 

Wij hopen u vanavond online te zien!