Wij zijn een gezonde school.

De Gezonde School is een samenwerking van twintig landelijke gezondheidsorganisaties. Het is een werkwijze voor scholen om structureel te werken aan gezondheid. Wanneer scholen kunnen aantonen dat zij voldoen aan bepaalde kwaliteitscriteria ontvangen zij een vignet en mogen zij zich Gezonde School noemen.
De Bosbouwers heeft het certificaat “Sport en beweging”. Naast dat alle groepen twee keer per week gymles krijgen van de vakleerkracht zijn er ook steeds meer andere lessen waar bewogen wordt. De kinderen kunnen ook het zitten aan tafel afwisselen met staan, fietsen of balanceren dankzij alle aangeschafte beweegelementen.
Dit schooljaar proberen we een tweede certificaat te behalen namelijk die van ‘voeding’. Ook hierin zijn we al een eind op weg maar zullen we nog wel wat stapjes moeten maken. We hebben al de zogenaamde ‘fruitdagen’. Deze dagen zijn op maandag, woensdag en vrijdag. Op deze dagen krijgen de kinderen fruit of groente van school en drinken de kinderen water. OO kunnen de kinderen binnenkort gaan genieten van een heerlijke warme lunch op school. Ouders die dat willen konden hun kind hiervoor opgeven. Deze lunch wordt verzorgd door Tommy Tomato. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op de website: www.tommytomato.nl