Over de BosbouwersDe Bosbouwers staat voor enthousiaste leerkrachten die zich betrokken voelen bij alle leerlingen en die samen met de kinderen op zoek gaan naar hun talenten. De leerkrachten helpen de kinderen om hun talenten verder te ontplooien. Er is aandacht voor zowel de cognitieve alsmede de sociaal emotionele ontwikkeling. De Bosbouwers kenmerkt zich door het open karakter. Een Bosbouwer wordt gezien!"

Ons onderwijs kenmerkt zich door te werken met heldere leerdoelen (ik kan, ik begrijp en ik weet) en succescriteria (ik let op of het is goed als...). Daarnaast werken wij in de gehele school met een instructiemodel. Dit is het expliciete directe instructiemodel. Dit is een model dat zorgt voor een duidelijke lesopbouw waarbij actieve betrokkenheid van de leerlingen centraal staat! Hierdoor zijn de leerlingen beter in staat verantwoordelijkheid te dragen voor de bijgebrachte kennis en vaardigheden. 

Naast bovengenoemde onderwijskundige zaken vinden wij het belangrijk dat onze leerlingen leren te werken met uitgestelde aandacht en samenwerkingsvormen. Het zelfstandig werken is hier een onderdeel in. De leerlingen zijn op verschillende momenten zelfstandig aan het werk/leren terwijl de leerkracht instructie geeft aan bepaalde leerlingen/groepjes. Voor het samenwerken zetten wij coöperatieve werkvormen in. Dit betekent dat de leerlingen in groepsverband opdrachten krijgen waarbij ieder kind een taak heeft in de opdracht. Dit bevordert het oplossend vermogen van de kinderen en het 'samen weet je meer dan alleen' effect!

Het team van De Bosbouwers volgt scholing t.a.v. het verzorgen van instructie, het werken met leerdoelen en het werken met verschillende coöperatieve werkvormen. Ieder schooljaar wordt er gekeken waar eventuele scholing/begeleiding in nodig is. 

Schooljaar 2020-2021 staat in het teken van De Vreedzame School. Het hele team volgt hiervoor nascholing. In de klassen zal dit ook duidelijk te zien zijn. In de Bosbode wordt u op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen die wij doormaken.