Ouderparticipatie


 

OUDERBETROKKENHEID

Betrokkenheid en participatie van de ouders vinden wij erg belangrijk. Het contact met ouders vindt gedurende het schooljaar zowel formeel als informeel plaats.
Onder formeel contact valt het kennismakings-gesprek, de rapport- en voortgangsgesprekken.
Informeel contact vindt elke dag plaats bij het halen en brengen van uw zoon of dochter, tijdens de voorstellingen van ‘Komt dat zien’, de kijk-momenten, uw hulp tijdens de verschillende activiteiten, etc. Kortom alle momenten waarop u betrokken wordt en kan zijn bij de school.

OUDERHULP

Bij ons op school is ouderhulp een bekend gegeven. Vele activiteiten zijn zonder hulp van ouders niet te realiseren. Mocht er hulp nodig zijn dan benaderen wij u via de mail of de borden bij de lokaaldeuren.
Tijdens de informatieavond zullen de leerkrachten tevens een beroep op u doen voor hulp die voor de eigen groep van groot belang is.