Huishoudelijk reglement “De Bosbouwers’ 2020-2021

Het begin en einde van de schooldag: 
De deuren gaan open om 8.20 uur. De leerkrachten zijn dan in de klas. 
Als de ouders hun kinderen om 14.15 uur komen ophalen, wachten ze achter het hek. 

Fietsen: 
De kinderen stallen de fietsen in de daarvoor bestemde rekken. 
De kinderen fietsen niet op het plein.
Ouders en leerkrachten geven het goede voorbeeld.
Skates, waveboards en stepjes meenemen naar school is niet toegestaan tenzij ze direct weer worden geretourneerd door de ouder.

Dieren:
Honden zijn niet toegestaan in de school en dienen te zijn aangelijnd op het plein.
Wanneer een leerling (bv voor een spreekbeurt) een dier wil meebrengen moet dit van te voren aan de leerkracht worden meegedeeld.
Ouders krijgen de mogelijkheid om aan te geven of zij hier bezwaar tegen hebben (vooral i.v.m. allergieën).
 
Traktaties:
Het jarige kind mag met twee klasgenoten alle groepen van zijn/haar eigen bouw langs en eventueel bij de directeur of concierge. 
We vinden het fijn als er een gezonde traktatie wordt uitgedeeld. . Mocht u toch voor iets anders kiezen dan vragen wij u het te beperken tot 1 stuk per kind. Extra cadeautjes, hele tasjes gevuld met meerdere dingen, hoe goed bedoeld ook, zijn niet toegestaan. Wij willen graag voor alle kinderen een gelijkwaardige verjaardag vieren en proberen dat middels deze regels in stand te houden. Het gaat vooral om het vieren van deze speciale dag en niet om wie de mooiste of grootste traktatie heeft. 

Pauzehapje:
 Op maandag, woensdag en vrijdag is er groente- fruitdag. Dit geldt voor alle kinderen. Op deze dagen drinken de kinderen ook water. Wilt u het meegeven van pakjes drinken beperken? Dit i.v.m. het milieu.
 
Begeleiding tijdens schoolactiviteiten:
Wanneer ouders worden ingeschakeld bij het vervoeren van kinderen ten behoeve van een activiteit, moet de bestuurder van de auto beschikken over een inzittendenverzekering. 
Bovendien moeten de kinderen op de achterbank en in de gordels. Kinderen mogen onder geen enkele voorwaarde voorin zitten. 
Bij begeleiding op de fiets worden met de leerkracht aparte afspraken gemaakt en dragen de begeleiders een hesje (dit doen we met groep 7 en 8).
Ouders die begeleiding geven, mogen foto’s die zij maken niet op social media plaatsen, i.v.m. de privacy wet.

Verzuim:
Een leerling die ziek is of door andere omstandigheden afwezig, is vrijgesteld van verplichting tot schoolbezoek, indien de directeur hiervan op de hoogte is gesteld.
In verband met de aangescherpte leerplichtwet moet een verzoek tot vrijstelling van schoolbezoek altijd worden aangevraagd door middel van het formulier ‘Verzoek tot verlof buiten de schoolvakanties´ ingevuld in te leveren bij de directeur.
Ouders moeten afwezigheid wegens ziekte of ander ongemak telefonisch melden tussen 8.00 uur en 8.30 uur.
Wanneer een leerling opvallend vaak verzuimd, maakt de leerkracht hier melding van bij de directeur.
Als verzuim niet door ouders is gemeld, neemt de leerkracht vóór 9.00 uur contact op met de ouder(s).