Gesprekkencyclus op de Bosbouwers

 

juli

Informatie avond

Deze informatieavond is alleen voor de groepen 3 en 8. De leerkracht die de groep in het huidige jaar draait geeft de informatie. De nieuwe leerkracht voor het volgende schooljaar is erbij aanwezig.

 

augustus - september

Startgesprek

In de derde schoolweek worden de startgesprekken gehouden. De kinderen van groep 4 t/m 8 zijn hierbij aanwezig.
Bij dit gesprek zijn beide leerkrachten aanwezig.


november

Facultatief voortgangsgesprek. In overleg met ouders wordt het kind wel/ niet erbij uitgenodigd.

 

februari

Verplicht rapportgesprek. De kinderen zijn hierbij aanwezig.

 

juni

Facultatief rapportgesprek. De kinderen zijn hierbij aanwezig. (kan op uitnodiging van leerkracht of op verzoek van ouders)