Bosbouwers

Stichting Meer Primair
 

Bosbouwers


Meer Primair wordt gevormd door zeventien basisscholen, gelegen in de woonkernen Abbenes, Buitenkaag, Badhoevedorp en Hoofddorp. De stichting is hiermee werkgever van 540 medewerkers, die onderwijs verzorgen voor circa 6000 leerlingen in de Haarlemmermeer. De verantwoordelijkheid voor het besturen van de stichting ligt bij het College van bestuur en handelt de Raad van Toezicht hierbij vanuit een toezichthoudende rol. Het dagelijks bestuur van Meer Primair wordt gevormd door een College van bestuur, mevrouw Ruth Veldhuijzen van Zanten.

Op schoolniveau is de directeur verantwoordelijk voor de gang van zaken. De scholen hebben in het primaire proces veel ruimte voor eigen beleid. Die eigenheid is een belangrijk uitgangspunt binnen Meer Primair; wij vormen weliswaar één organisatie, maar de scholen kunnen zich binnen de kaders optimaal profileren. Tegelijkertijd kenmerkt Meer Primair zich steeds meer door een intensieve kwaliteitszorg in de scholen en in de ondersteunende diensten. 

Als onderwijsorganisatie wil Meer Primair kennis en ervaringen onderling uitwisselen, medewerkers volop de gelegenheid bieden om zich te ontwikkelen en interne mobiliteit stimuleren, maar het zijn wel 18 basisscholen met een 'eigen gezicht'. 

Het bestuursbureau is gevestigd in het gebouw "de Burgemeester", Burgemeester Pabstlaan 10 D1, 2132 XE Hoofddorp.
Telefoonnummer: 023-5542351
Meer informatie over de organisatie is terug te vinden op de website van de stichting: www.meerprimair.nl