Bosbouwers

Schooltijden en vakanties

Bosbouwers

Schooltijden


De schooltijden voor de onder- midden- en bovenbouw zijn als volgt:

Groepen 1-8 School
maandag t/m vrijdag 8.30 - 14.15 uur

De schooldeuren gaan ’s ochtends om 8.20 uur open. De kinderen kunnen dan naar hun lokaal gaan.

 

Vakantierooster en vrije dagen
 

Herfstvakantie 21.10.2023 - 29.10.2023
Kerstvakantie  23.12.2023 - 07.01.2024
Voorjaarsvakantie  17.02.2024 - 25.02.2024
Goede vrijdag 29.03.2024
Pasen  31.03.2024 - 01.04.2024
Meivakantie  27.04.2024 - 12.05.2024
Hemelvaart (valt in de meivakantie) 09.05.2024 - 10.05.2024
Pinksteren  19.05.2024 - 20.05.2024
Vrije dagen 28.06.2024 en 01.07.2024
Zomervakantie  20.07.2024 - 01.09.2024

 


Geplande studiedagen

 

Woensdag 27 september - Meer Primair dag
Vrijdag 10 november
Vrijdag 22 december
Maandag 8 januari
Maandag 26 februari
Dinsdag 27 februari
Dinsdag 21 mei
Donderdag 27 juni
Vrijdag 19 juli