Bosbouwers

"Een Bosbouwer wordt gezien!"

Over de Bosbouwers

Bosbouwers

De Bosbouwers heeft een team met enthousiaste leerkrachten, die zich betrokken voelen bij alle leerlingen en die samen met de kinderen op zoek gaan naar hun talenten. De leerkrachten helpen de kinderen om hun talenten verder te ontdekken. Er is aandacht voor zowel de cognitieve- als de sociaal- emotionele ontwikkeling. De Bosbouwers kenmerkt zich door een open karakter. "Een Bosbouwer wordt gezien!"

Katholieke school

De Bosbouwers heeft een katholieke grondslag. We zien onze school als een mini- samenleving, waarin leerlingen verschillende (geloofs)overtuigingen kunnen hebben. Binnen deze leeromgeving vinden we het belangrijk om op respectvolle wijze om te gaan met elkaar en met elkaars (geloofs)overtuiging. 

Vreedzaam

Op de Bosbouwers werken wij met het programma Vreedzaam. In alle klassen worden wekelijks lessen gegeven om kinderen te ondersteunen bij hun sociaal-emotionele ontwikkeling en sociale vaardigheden aan te leren. Wij leren de kinderen hoe zij begrip tonen voor een ander, zonder daarbij aan zichzelf voorbij te gaan. Gebeurtenissen in de klas worden vanuit De Vreedzame School-gedachte besproken en opgelost. 

Ons onderwijs

Ons onderwijs kenmerkt zich door te werken met heldere leerdoelen (ik kan, ik begrijp en ik weet) en succescriteria (ik let op of het is goed als...). Daarnaast werken wij in de gehele school met een het expliciete directe instructiemodel (EDI). Dit is een model dat zorgt voor een duidelijke lesopbouw waarbij een actieve betrokkenheid van de leerlingen centraal staat! 
We vinden het belangrijk dat onze leerlingen leren te werken met uitgestelde aandacht en samenwerkingsvormen. Het zelfstandigwerken is hier een onderdeel van. De leerlingen zijn op verschillende momenten zelfstandig aan het werk zodat de leerkracht tijd heeft voor verlengde instructie. 

Voor het samenwerken zetten wij coöperatieve werkvormen in. Dit bevordert het oplossend vermogen van kinderen en het 'samen weet je meer dan alleen' effect!