Bosbouwers

Ons team

Bosbouwers
Groep Leerkracht(en)
1/2A Eline Rasenberg & Yvonne van den Berg
1/2B Mandy Bergen & Thom Neuteboom
2 Judith Hulsbos & Mandy van Bergen
3 Kylian de Kooter
3/4 Irene vd Peet & Mieke Schulz
4 Aileen Zedel & Lysanne Smit
5 Mieke Klinkenberg & Janneke de Jong
5/6 Els Verstraeten & Aukje Hamstra & Saskia Groen (OOP/stage)
6 Anita Böing & Tamara Kion
7A Jan Nelissen
8A Regenboog Peter Keuning

Danique Overes vanaf januari

8B Bosbouwers Patricia Kroon

 

Wie werken er nog meer?
 

Functie/Taak Naam
Directie Adrienne van Beinum
Teamleider directieondersteuning Annicka van Straten
Administratief medewerker     Inge van Engelshoven
 
Coördinatoren onderwijsteams     Annicka van Straten gr 1/2
Irene vd Peet gr 3/4
Anita Böing gr 5/6
Patricia Kroon gr 7/8
Intern Begeleider     Nicole Kuipers
ICT-specialist     Irene van der Peet
Meerbegaafden-coördinator   Mieke Schulz
Taal- en leescoördinator Anita Böing
Reken-coördinator Patricia Kroon
NT2 - specialist     Aukje Hamstra
Gedragsspecialist en contactpersoon     Els Verstraeten
Vakleerkracht gym     Kjeld Laarhuis
Lerarenondersteuner     Bianca de Croon
Lerarenondersteuner Saskia Groen
Onderwijsassistent Carla Mol
Conciërge Laarbi Bargach