Onze visie


 

 

Met plezier van en aan elkaar leren


Samen spelen en leren in een sfeer waarin ieder kind zich veilig en geborgen voelt, zich gewaardeerd weet en meetelt.
In dit klimaat hebben de kinderen de mogelijkheid zich optimaal te ontwikkelen en aan én van elkaar te leren. Dit zorgt ervoor dat ieder kind voldoende vertrouwen heeft in het eigen kunnen om nu en in de toekomst, zelf goede keuzes te kunnen maken. Op onze school is ‘leren van en aan elkaar’ leuk. We creëren een goede sfeer, zijn vriendelijk tegen elkaar, zijn opgewekt en we gaan op een positieve wijze met elkaar om.
We vinden het belangrijk dat ouders zich betrokken voelen bij de school en dat zij weten dat er een goede sfeer heerst.
Onze visie is gebaseerd op vier hoofditems, die we vertalen in onze missie.


 


Deze vier hoofditems zijn:

De basis (de grond):

1: met plezier, in een veilig werk- en speelklimaat
 

De overige hoofditems (de bomen):

2: samen, van en aan elkaar
3: optimale ontwikkeling
4: zelfredzaamheid en zelfvertrouwen


Voor de verdere uitwerking van onze visie verwijzen wij u naar onze schoolgids.