Uw kind is welkomWanneer u geïnteresseerd bent in onze school bent u van harte welkom om een afspraak te maken voor een rondleiding en een informatiegesprek. U vindt de contactgegevens onder het tabblad 'Contact'. Tijdens dit gesprek wordt u verteld hoe de school werkt, laten wij de school zien en ontvangt u verdere informatie over praktische zaken. Uw kind is welkom vanaf 4 jaar. Het is gebruikelijk om uw kind ongeveer een jaar daarvoor bij ons in te schrijven. 

In de kleuterbouw neemt de groepsleerkracht een maand voor de vierde verjaardag van uw kind contact op met u. Er wordt dan een afspraak gemaakt voor een kennismakingsgesprek met de leerkracht. Tijdens dit gesprek worden o.a. de data bepaald voor de wenmomenten.

Bij instromers vanaf groep 3 informeert de directeur de ouders over de gang van zaken op school.
Als ouders besluiten om hun kind aan te melden, wordt er bij de school van herkomst geinformeerd naar het verloop van de ontwikkeling van het kind. Op deze manier beschikken we dan over informatie van de ouders en van de school. Aan de hand van al deze gegevens nemen wij het besluit of de leerling toelaatbaar is op onze school.